DALJINSKO ODRŽAVANJE SISTEMA

Uprkos očiglednim prednostima primene rešenja za daljinsko održavanje prilikom servisiranja alarma i eksponencijalnih poboljšanja tehnologije, pojedini instalateri još uvek nisu spremni da prihvate novitete u radu. Glavne prepreke su loša direktna komunikacija, tradicija, i neizvesnost kako će sve to uticati na njihov dosadašnji poslovni model. Koen van den Berg iz Honeywell Security grupe pozabavio se ozbiljnije ovom tematikom

U današnjem umreženom društvu, u kome su ljudi konstantno povezani na Internet, sve je više klijenata koji očekuju da trenutno pristupe proizvodima i uslugama. Kada je reč o njihovim kućnim ili poslovnim bezbednosnim sistemima, stvari nisu nimalo drugačije. Međutim, problem nastaje najčešće kod rezidencijalnih korisnika, kod kojih je teško organizovati najavljenu posetu tehničara u toku radnog vremena. Razloga ima više, ali uglavnom ne mogu da napuštaju kancelarije, ili uzmu slobodan dan, pa su ljuti na instalatera, umesto da problem rešavaju mnogo adekvatnije i praktičnije. Da budem jasniji. U tom slučaju najbolje rešenje za njih je daljinsko servisiranje koje postaje sve popularnije u bezbednosnoj delatnosti.

Očigledne pogodnosti

Osim što postoji mogućnost da se daljinski jednostavno izmeni konfiguracija sistema, isto tako se mogu obavljati i rutinske kontrole sistema. Protivprovalne alarme, koji su povezani sa policijom preko Centra za prijem alarma najbolje je servisirati dva puta godišnje, kako bi se sprečila pojava lažnih alarma, koji najčešće nastaju usled neispravne opreme. Praksa daljinske rutinske kontrole nudi niz pogodnosti koje, nažalost, koristi veoma mali broj instalatera, demonstrirajući time određeno nepoverenje prema tehnikama daljinskog održavanja, uprkos očiglednim pogodnostima za korisnike.

Recimo, instalateri mogu da obavljaju rutinsku kontrolu tokom noći pomoću tehnologija koje su veoma pristupačne. Na taj način već narednog jutra imaju na raspolaganju kompletan detaljni izveštaj o stanju sistema. Ovi izveštaji se automatski mogu proslediti klijentu putem elektronske pošte.

Daljinska kontrola donosi i neke dodatne usluge koje su osmišljene s namerom da korisnici budu što spokojniji. Pre svega, klijenti mogu da pozovu svog instalatera u bilo kom trenutku, radi daljinske konfiguracije alarma. Time se garantuje da će svi relevantni prostori biti zaštićeni, jača se poverenje klijenta, osigurava ponovno angažovanje instalatera, i sve to, u suštini, bez dodatnih troškova za vlasnika.

Tehnologija daljinskog servisiranja omogućava instalaterima da efektivno otkriju one prostorije ili vrata koja su bez obezbeđenja ili preprogramiranog alarma, i preduzmu neophodne korake da to isprave, na vreme obaveste vlasnika ključa ili Centar za prijem alarma (ARC); ARC na osnovu toga može ponovo da aktivira propuštenu oblast, što je važna usluga ‘dodate vrednosti’ od koje imaju korist krajnji korisnici.

Kraće vreme provode na terenu

Razume se, postoje situacije kada se poseta lokaciji ne može izbeći. Međutim, i onda postoji mogućnost da se primeni tehnologija za daljinsko održavanje. Na primer, problem se može dijagnostikovati daljinskom proverom servisa pre nego što se inženjer uputi na samu lokaciju.

Na taj način skraćuje se vreme provedeno na terenu, a i pomaže inženjeru da pripremi svu potrebnu opremu za otklanjanje problema, čime se izbegavaju ponovne posete lokaciji. Na većim lokacijama, daljinska tehnologija može instalaterima da obezbedi detaljne informacije o konkretnom segmentu sistema koji je neispravan ili problematičan, mesto na kome se tačno nalazi, čime se postiže još veća efikasnost.

Iz perspektive instalatera, daljinsko održavanje je i važan marketinški alat. Budući da je emisija ugljen‑dioksida sve važnije pitanje za sve firme, a posebno one u javnom sektoru, pružanje ‘zelene usluge’ je ogromna prednost. Daljinskim održavanjem barem jednog alarma svake godine, instalater svoje usluge može da reklamira kao „ekološke“. Ovo je posebno efektno u javnom sektoru u kome organizacije obično imaju agresivnije postavljene zelene agende, s obzirom na pritisak vlada da se ispune ambiciozni ciljevi smanjenja emisije ugljen-dioksida koje propisuje Evropska unija.

Bez dodatnih troškova

Ako se uzme u obzir sve što je navedeno do sada, postavlja se pitanje zbog čega onda kod pojedinih instalatera postoji tako snažan otpor prema usvajanju daljinskog održavanja. Jedan problem je navodni gubitak potencijalne zarade, zbog toga što se ne šalje tehničar da reši problem direktno na terenu. Opšti stav je da će se, ukoliko se smanji broj poziva za izlazak na teren, znatno smanjiti i zarada instalatera. To nije tačno. Instalateri bi trebalo da se presaberu i da izračunaju koliko ih zapravo košta svaki izlazak na teren, jer se ista usluga može obaviti daljinski.

Instalateri su uglavnom navikli da naplaćuju klijentima izlaske na teren, tako da im se ne sviđa ideja daljinskog servisiranja i kontrole. Teško im je da zamisle da klijentu može da se naplati usluga koja se u suštini obavlja sa par klikova, na par tastera. Pojedini instalateri već naplaćuju tekuće troškove održavanja na mesečnom ili kvartalnom nivou, i oni bi mogli bez problema da računaju i nadoknadu za daljinsko održavanje.

Izgradnja robusnog poslovnog modela

Ostaje činjenica da, kako se interakcija licem u lice povlači u drugi plan pred udobnošću i brzinom novih usluga, i kako internet i mobilne komunikacije podstiču veća očekivanja korisnika, instalateri moraju da se prilagode prilikama koje im nudi daljinsko održavanje. Nema sumnje da će se isplatiti ulaganje vremena i energije u pronalaženje najbolje tehnologije za ovaj zadatak.

Kao rezultat imaćemo zadovoljnog klijenta, ali i bezbroj pogodnosti za instalatera iz marketinškog ugla – „zeleniju“ ponudu – i iz ugla udobnosti – fokusiraniji servisni poziv – koji će skratiti vreme provedeno na terenu i povećati mogućnosti zarade. Ključni izazov za instalatere je izgradnja robusnog poslovnog modela koji će moći da iznese ovakav koncept održavanja bezbednosih sistema i za komercijalne i za rezidencijalne korisnike. Instalateri koji ovo ispravno shvate zasluženo će ubirati plodove svoga rada. 

Koen van den Berg

Dodajte novi komentar