GDE JE GRANICA PRIVATNOSTI?

Da li je sa aspekta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prihvatljivo uvođenje video-nadzora u stambenoj zgradi ugradnjom kamera na svakom spratu i u kabini lifta, i to na način da svi stanari mogu istovremeno na svom televizoru pratiti snimak sa svih kamera?

Pitanje video-nadzora u stambenim zgradama ne uređuje nijedan zakon. Ni sam Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 97/08 i 104/09 – dr. zakon, 68/2012 – Odluka US i 107/2012), kao matični, krovni zakon u ovoj oblasti, ni jednom jedinom odredbom ne uređuje obradu ličnih podataka građana putem video‑nadzora uopšte, pa ni video-nadzora u stambenim zgradama. Uprkos tome, prilikom uvođenja video‑nadzora potrebno je držati se načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i usvojenih međunarodnih standarda u ovoj oblasti.

Video-nadzor može značajno da ugrozi privatnost pojedinca, ali i druga prava i slobode ljudi (npr...Detaljnije u štampanom izdanju