INTEGRACIJA ILI IZOLACIJA

Bezbednosna rešenja bi trebalo da se fokusiraju na integraciju, a ne na izolaciju. Mnoge kompanije danas analiziraju postojeće procese i sisteme tražeći tako način za stvaranje novih vrednosti

S obzirom na činjenicu da je integracija glavna komponenta bezbednosti, ova analiza se odnosi i na nju. U ovom tekstu, Gert Rorman, tehnički direktor odeljenja za rešenja u kompaniji Siemens Building Technologies u Velikoj Britaniji, analizira podatke o tome kako različiti podsistemi, uključujući sisteme automatike zgrada, utiču na stvaranje jednog pametnog okruženja.

Integracija je naročito značajna za veće sisteme koji koriste postojeću mrežnu IT infrastrukturu. Umesto da se posmatra samo jedna disciplina, bezbednost treba posmatrati iz šireg aspekta. Šta to znači? Pre svega, ovde nije reč samo o integraciji različitih bezbednosnih funkcija, već o integrisanju bezbednosnih sistema u opšte poslovne procedure. Treba napomenuti da je otvorena arhitektura sistema značajno doprinela povezivanju postojećih sistema u jedinstvenu funkcionalnu celinu.

Novi standardi fizičke kontrole pristupa

Bezbednosnu delatnost je prvobitno determinisao sektor mrežog videa, ali se fokus kasnije pomerio prema novim standardima fizičke kontrole pristupa, kako bi se kreirali uređaji usklađeni sa ovim standardima. I dalje se razvija otvorena arhitektura oko BACnet protokola, naročito kod sistema za upravljanje objektima, uz pomoć stručnih foruma, kao što su ONVIF (Forum za otvoreni mrežni video interfejs) i PSIA (Alijanska za međuoperabilnost u fizičkoj bezbednosti). Kako se bude ubrzavao trend ka integracijama i standardnim IT rešenjima, korisnicima će biti potrebna softverska podrška za međudomenski menadžment, kao i komandna i kontrolna rešenja. Kako poslovno okruženje postaje sve složenije, operativnim timovima će biti potrebni inteligentni i integrisani alati za upravljanje.

Softver za planiranje resursa preduzeća

Pametne kartice imaju potencijal da podignu bezbednost na radnom mestu na viši nivo, putem provere identiteta za pristup IT mrežama i aplikacijama, digitalnog potpisa i šifrovanja imejlova, biometrijskih podataka, upravljanja pristupa štampačima i drugih dodatnih funkcionalnosti, kao što je bezgotovinsko plaćanje. U sve većoj meri, uspostavljaju se standardizovani i sertifikovani interfejsi sa softverskim sistemima za planiranje resursa preduzeća, kao što su SAP i ljudski resursi, kao i sa sistemima za upravljanje objektima. Ovakvo povezivanje sa izvorima podataka omogućava uspostavljanje automatizovanih procedura za upravljanje identitetima, uključujući automatsko dodeljivanje prava pristupa na osnovu uloge i zaduženja pojedinca. Na ovaj način se ostvaruje operativna ušteda, podaci su konzistentniji i viši je stepen bezbednosti, što nije zanemarljivo.

Veća energetska efikasnost

Važan aspekt integracije je povećanje energetske efikasnosti i ušteda koja iz toga proizilazi. Ključnu ulogu u ovom procesu imaju bezbednosni sistemi koji obezbeđuju informacije o prisutnosti stanara u zgradi. Jednostavno rečeno, ako sistem za detekciju alarma ili kontrolu pristupa „zna“ da nema nikoga u datoj prostoriji, automatski se prilagođavaju grejanje, ventilacija, osvetljenje i klimatizacija.

Pored toga, u zgradi se mogu definisati uslovi na osnovu toga koja osoba je ušla u zgradu, budući da čitač kontrole pristupa identifikuje datu osobu i njenu ulogu. Dobar primer je snižavanje temperature u zgradi kada je u njoj osoblje zaduženo za čišćenje i održavanje higijene, čija uloga podrazumeva veću fizičku aktivnost od kancelarijskih radnika, koji veći period dana obavljaju poslove sedeći.

Upadi i upravljanje vanrednim situacijama

Još jedna pogodnost integrisanja bezbednosnih sistema sa sistemima za upravljanje objektima je efikasnije reagovanje u vanrednim situacijama. U slučaju upada, automatski se aktivira odgovarajuće osvetljenje i kamere za video-nadzor, a u slučaju hitne evakuacije, aktiviraju se instrukcije za pronalaženje puta za evakuaciju, kako bi izlazak iz prostora bio bezbedan.

Efikasna zaštita od požara

Kod integrisanih sistema upravljanja, važan faktor je povraćaj ulaganja, a sinergija između glavnih podsistema – kao što su bezbednosni i protivpožarni, elektroenergetski sistemi, sistemi komunikacije i upravljanja energijom objekata smanjuju ili eliminišu preklapanja unutar sistema, čime se štedi novac i bolje raspoređuje radna snaga.

Za bezbednosne i protivpožarne sisteme uobičajeno je da deluju nezavisno, međutim, duboka integracija bezbednosnih i protivpožarnih tehnologija ne samo da obezbeđuje viši stepen učinka u ovim oblastima, već potpuno automatizuje obavljanje zadataka i upravljanje incidentima.

Upoznati smo sa zajednički radom bezbednosnih podsistema kao što su CCTV, alarmi, kontrola pristupa i zaštita perimetra u cilju zaštite imovine i ograničavanja pristupa u određene oblasti, međutim, protivpožarni sistemi i dalje deluju izolovano. Dublja integracija će omogućiti identifikaciju i analizu neobičnog ponašanja i olakšati proaktivnije donošenje odluka.

Kombinovanjem raznovrsnih sistema i stvaranjem logičkog niza, mogu se ograničiti potencijalne štete. Na primer, u slučaju požara, bezbednosni i sigurnosni uređaji mogu maksimalno da zaštite čitavu lokaciju. Kamere za video-nadzor će nadgledati određenu situaciju, ventilacioni sistemi će sprečiti širenje dima, aktiviraće se putevi za evakuaciju, a relevantno osoblje biće upozoreno porukama u realnom vremenu, kako bi olakšalo bezbednu, urednu evakuaciju. Integracija ovih višestrukih tehnologija omogućava da se napravi kompletna evidencija o incidentu, a ljudi na lokaciji se trenutno obaveštavaju putem sredstava za komunikaciju.

 

INTEGRISAN I AUTOMATIZOVAN MENADŽMENT BEZBEDNOSTI

Na korporativnom nivou, uspešna integracija doprinosi ostvarenju strateških i operativnih ciljeva, a na svakodnevnom nivou obezbeđuje sigurnu i efikasnu radnu sredinu, što je od suštinskog značaja za uspeh bilo koje organizacije. Kompanije sve više traže tehnologiju koja će obavljati procene i upravljati kritičnim situacijama, distribuirati informacije i koordinirati i upravljati resursima. Uobičajeno je da sistemi u zgradama nezavisno funkcionišu. Međutim, dublja integracija menadžmenta objekata i bezbednosne tehnologije ne samo da će ponuditi veći učinak i energetsku efikasnost, već će potpuno automatizovati rešavanje zadataka i upravljanje incidentima.

 

Integrisana instalacija

Kompanija Siemens je na međunarodnom aerodromu Sabiha Gokčen u Turskoj instalirala potpuno integrisano rešenje za upravljanje protivpožarnom, bezbednosnom zaštitom i upravljanje energijom. Ideja je da se ovim inteligentnim rešenjem obezbedi prvoklasna zaštita i maksimalna energetska efikasnost za putnike, osoblje i imovinu, kao i za opštu bezbednost na aerodromu.

Ovaj bezbednosni i sigurnosni sistem obuhvatio je instalaciju 200 kamera za video-nadzor, 28 digitalnih snimača i 9000 Sinteso detektora požara u kombinaciji sa 400 detektora ugljen‑monoksida. Svi uređaji su potpuno integrisani kako bi se obezbedio maksimalni nivo zaštite. Operater može da prati prikaz alarma, poruka i status svih povezanih sistema, a modularna arhitektura sistem čini i ekonomičnim i prilagodljivim.

U slučaju evakuacije, automatski se aktivira integrisani sistem za obaveštavanje glasom koji koristi 4600 zvučnika.

Integrisan sistem napajanja

Da bi se dodatno poboljšala bezbednost, potpuno je integrisan sistem napajanja za distribuciju električne energije od izvora srednjeg napona sve do utičnice, čime se obezbeđuje maksimalna kontrola i bolja zaštita i mogu da se otkriju bilo kakve nepravilnosti u distributivnom sistemu energije, kako bi se sprečio požar ili kvar prilikom napajanja sistema.

Ekonomičnost i energetska efikasnost

Siemens Desigo sistem automatike objekta sadrži 11.000 punktova za sakupljanje podataka, omogućava podizanje roletni, isključuje svetla, smanjuje ili pojačava grejanje i klimatizaciju, čime se štedi energija i obezbeđuje udobno okruženje na terminalu. Integracija menadžmenta bezbednosnih, protivpožarnih i energetskih sistema podrazumeva potpunu koordinaciju svih ovih sistema u cilju povećanja bezbednosti, udobnosti, efikasnosti i ekonomičnosti aerodromskih objekata.

Ovo rešenje dovoljno je fleksibilno da se prilagodi promenama u načinu upotrebe i promenjenim uslovima i može se proširiti u bilo kom trenutku u budućnosti, čime se maksimalno vraćaju početna ulaganja. 

Gert Rorman

Dodajte novi komentar