KORPORATIVNI „ASKETIZAM“

Ako želite da nabavite novu opremu i primenite savremene tehnologije, budite spremni za velike troškove. Ukoliko ste prodavac, trebaće vam dobri argumenti kojima ćete ubediti korisnike kako da povrate uložena sredstva. Dobro rešenje za dugoročnu bezbednosnu strategiju predstavljaju megapiksel IP kamere. Koliko su ove kamere korisne za vaš novi bezbednosni sistem i koliko opravdavaju uložena sredstva, a istovremeno podižu kvalitet snimaka koji se posmatraju i skladište, pitanje je koje muči mnoge korisnike

Kompanije su svakodnevno suočene s poremećenim uslovima na finansijskom tržištu, na kom su nekada dobrostojeće kompanije brzo donosile odluke o ulaganjima. Danas su sva ulaganja prilično ograničena. Veliki broj kompanija se bori da ostanu likvidne i pored dobro razvijene poslovne strategija. Kada se uzme u obzir restriktivna finansijska politika na globalnom nivou, a s druge strane pad potražnje, zaključak je samo jedan – ovakva strategija dovodi kompanije u potpuno neizvesnu situaciju, pa se u pojedinim studijama definišu kao strateški paralizovane.To znači da se sve finansijske odluke, uključujući i operativne mere za smanjenje troškova, donose samo ukoliko su deo dugoročne...Detaljnije u štampanom izdanju