KORPORATIVNI „ASKETIZAM“

Ako želite da nabavite novu opremu i primenite savremene tehnologije, budite spremni za velike troškove. Ukoliko ste prodavac, trebaće vam dobri argumenti kojima ćete ubediti korisnike kako da povrate uložena sredstva. Dobro rešenje za dugoročnu bezbednosnu strategiju predstavljaju megapiksel IP kamere. Koliko su ove kamere korisne za vaš novi bezbednosni sistem i koliko opravdavaju uložena sredstva, a istovremeno podižu kvalitet snimaka koji se posmatraju i skladište, pitanje je koje muči mnoge korisnike

Kompanije su svakodnevno suočene s poremećenim uslovima na finansijskom tržištu, na kom su nekada dobrostojeće kompanije brzo donosile odluke o ulaganjima. Danas su sva ulaganja prilično ograničena. Veliki broj kompanija se bori da ostanu likvidne i pored dobro razvijene poslovne strategija. Kada se uzme u obzir restriktivna finansijska politika na globalnom nivou, a s druge strane pad potražnje, zaključak je samo jedan – ovakva strategija dovodi kompanije u potpuno neizvesnu situaciju, pa se u pojedinim studijama definišu kao strateški paralizovane.To znači da se sve finansijske odluke, uključujući i operativne mere za smanjenje troškova, donose samo ukoliko su deo dugoročne strategije, a sa ciljem da se kompanije održe i eventualno ojačaju nakon krize.

Kreiranje strategije za nabavku nove bezbednosne video-tehnologije čini osnovu budućeg razvoja bezbednosnog koncepta. Poznavanje novih tehnologija je najbolji način da bezbednjaci spoznaju stvarno stanje stvari u odnosu na medijsku sliku. Tehnologijom megapiksel kamera obezbeđuju se resursi za najviši kvalitet slike, a bolje slike direktno znače i bolje sisteme. Inovacije su višestruko korisne, posebno ukoliko se troškovi svedu na minimum. Prethodne godine su bile veoma naporne, i predviđa se da će kompanije i narednih godina morati da vode računa o trošenju novca, pa je potpuno jasno da ozbiljniji modeli korporativnog ulaganja nisu samo zaostala posledica ekonomske krize. Aktuelni trend korporativnog „asketizma“ – u kome se od svakog izdatka očekuje da ostvari povraćaj ulaganja, nova je realnost globalnog bezbednosnog tržišta. Bezbednjaci su potpuno svesni da će svi kapitalni izdaci biti pod lupom. Jednostavno rečeno, sve aktuelnija stavka u poslovnoj strategiji svake kompanije jeste povraćaj uloženih sredstava (ROI – Return on Investment).

Megapiksel kamere na proveri

Bezbednosni stručnjaci smatraju da su megapiksel IP kamere veoma ekonomične, da su one istovremeno dobra investicija i praktično rešenje. Naime, kada postavljate IP video‑nadzor na nekoj lokaciji, biće vam potreban manji broj megapiksel nego klasičnih kamera. Osim bolje rezolucije i kvaliteta slike pomenućemo i druge prednosti megapiksel kamera koje se odnose na redukciju sledećih neizostavnih delova sistema: za manji broj kamera u sistemu potrebna vam je i manja mreža kablova, kao i manji broj kućišta za kamere, objektiva, mrežnih video-snimača (NVR), naknada za licence, NVR sistema. Što je najvažnije, instaliranje sistema je mnogo jeftinije. 

Osim kvalitetnih snimaka u visokoj rezoluciji, navešćemo još neke prednosti, koje su svakako jaki argumenti kada je reč o povraćaju ulaganja (ROI). U njih spadaju:

Standardizovane IT komponente – IP video-sistemi se kreiraju uz pomoć servera, mrežnih komutatora, digitalnih medijuma za skladištenje itd. Sve je to deo IT industrije. Jaka konkurencija među snabdevačima standardizovanih sistema obara cene i dovodi do ubrzanog tehnološkog napretka. Čak i ukoliko padne cena, raste funkcionalnost ovih uređaja, tako da korisnik ima mnogo veći izbor nove opreme i platformi.

Iskorišćenost postojeće infrastrukture –  za nove instalacije, u srednjim i velikim objektima, ulaganje za mrežu kablova može biti znatno manje, ako IP video‑sistem koristi postojeću eternet infrastrukturu. Na primer, postojeća mreža optičkih kablova ponekad se može iskoristiti i za mrežne sisteme. Najvažnije je imati usklađenu mrežnu arhitekturu, ogranizaciju i podršku bezbednosnog video‑sistema sa postojećim mrežama namenjenim drugim IT primenama.

Fleksibilnost softvera – budući da je softver „mozak“ IP video‑sistema, mnogo je lakše ažurirati i nadograditi sistem. Nove verzije softvera se najčešće preuzimaju preko interneta, tako da će korisnik uvek imati najnoviju verziju softvera. Takođe mnogo je efikasnije i jeftinije ažurirati firmver i softver, nego zameniti kompletan uređaj.

Pametniji sistemi – skupo i nepraktično je plaćati operatera koji nekoliko sati neprekidno treba da prati prikaz na monitoru sa velikog broja kamera (od 10 do 500 kamera u sistemu). Nerealno je očekivati da operater može u „pravom trenutku“ da nadgleda prikaz sa „prave kamere“, kako bi aktivirao mahanički sklop PTZ (pan‑tilt-zoom) funkcije. Da bi operater dobio željene informacije, praktičnije i ekonomičnije je da pregleda arhivirane snimke i elektronski kontroliše PTZ funkcije unutar same slike. Takođe, operater sada može jednostavnije nego ranije da dobije arhivirane snimke i podatke preko sofisticiranih video‑platformi, a za potrebe forenzičara. Kombinacija dve tehnologije, analitike i digitalne obrade slika, prepoznaje promenu unutar jednog video-kadra, dok je operater obavešten samo u slučaju aktiviranja alarma, u skladu sa definisanim pravilima. 

Manje kablova – osnovna struktura eternet mreže umanjuje troškove kabliranja, jer se povezuje samo kamera sa najbližim mrežnim čvorištem, za razliku od povezivanja koaksijalnim kablom, koji bi morao da se proteže kroz čitav objekat do centralizovanog snimača. Cat-5 kablovi koji se koriste za IP mreže su jeftiniji, lakši i imaju veću brzinu prenosa od koaksijalnih. Budući da se radi o standardnoj IT arhitekturi u jednoj kompaniji, mnogo je praktičnije povezati se na eternet nego koristiti koaksijalne kablove.

Napajanje preko eterneta (PoE) – primenom Power-over-Ethernet (POE) tehnologije za IP sisteme povezivanje je olakšano, a prateći troškovi smanjeni. Kamere se napajaju električnom strujom preko istog kabla kojim su povezani na mrežu, čime se eliminiše potreba za njihovim posebnim izvorom napajanja. Prilikom implementacija kamera bez PoE, potrebno je obezbediti namensku žičanu električnu mrežu i instalacije. 

Prilikom procene ukupnih troškova za novu instalaciju sistema, korisno je imati dobar uvid u ukupne troškove sistema, koje se ne mogu izračunati samo na osnovu cena pojedinačnih komponenti. Korisnici ponekad reaguju na cene pojedinačnih komponenti i često neku novu tehnologiju odbace kao suviše skupu, ne računajući troškove oko dodatnih funkcija. Kada govorimo o megapiksel kamerama, sasvim sigurno postoje faktori koji opravdavaju visoke cene. Ključni faktor je manji broj kamera instaliranih u određenoj aplikaciji, jeftinija infrastruktura i instalacija, eliminisanje mehaničkih pan‑tilt‑zum uređaja i manji broj zaposlenih operatera koji upravljaju sistemom.

Prednosti megapiksel videa u pogledu učinka rada sistema je teže kvantitativno prikazati. U standardnoj praksi video-nadzora, kvalitetna slika jasno identifikuje osumnjičene osobe ili očitava broj registarskih tablica vozila u prolazu. Megapiksel video-tehnologija daje jasne slike koje se mogu uveličati, radi dobijanja detaljnog prikaza pojedinosti u slučaju istražnog postupka. Zadatak bezbednjaka je da ovu vrednost megapiksel tehnologije demonstrira članovima menadžmenta. Povraćaj vrednosti se ostvaruje i prilikom razrešavanja slučajeva, kada treba sprečiti lažno svedočenje na sudu. Megapiksel video je dragoceno sredstvo za ostvarivanje ovih ciljeva. Tačna vrednost dodate efikasnosti i funkcionalnosti zavisi od aplikacije, i specifično je za svaku kompaniju ili krajnjeg korisnika. 

Kvalitetne slike vrede svaku paru

Suočeni sa korporativnim finansijskim ograničenjima, bezbednjaci treba pažljivo da razmotre ne samo početne troškove nove tehnologije, nego i očekivane tekuće troškove sistema. Pre svega potrebno je da se fokusiraju na korist koju nova tehnologija donosi njihovom preduzeću. Dobra strana je što će tehnologija isplatiti nabavnu cenu, izbećiće se neki drugi troškovi i postići veća efikasnost zahvaljujući superiornom kvalitetu slike i boljoj forenzičkoj informaciji. Ove tehnologije svoju vrednost dokazuju zaštitom korporativne imovine, unapređenjem prevencije gubitaka, odbranom od skupih sudskih troškova, a uz efikasne bezbednosne operacije. 

Iako su ove godine oformljeni budžeti za bezbednost manji nego ikada do sada na globalnom nivou, postoje metode koje mogu bezbednjacima da pomognu da demonstriraju dodatnu vrednost novih tehnologija, posebno megapiksel videa.

 Da li su pred nama bolji dani?

Mala je verovatnoća da će se u novom korporativnom svetu promeniti model završnog računa. Kompanije se sve više fokusiraju na ravnotežu troškova i ostvarene koristi od novih tehnologija. Glavni izazov je istražiti i izbalansirati odnos kvaliteta novih tehnologija i konkretne koristi koje kompanije od njih imaju. Važno je razumeti da je fokus usmeren na dva nivoa: preživeti trenutnu krizu i pripremiti se za rast nakon nje. Kako bismo uredili troškove i povećali likvidnost kompanije gotovo uvek se okrećemo nabavci, najvećem izvoru troškova. U ovoj finansijskoj klimi cene padaju i vrata za pregovore su otvorena. Oslušnite, moguće je redukovati troškove u kratkom vremenskom periodu bez zatezanja odnosa sa dobavljačima. U svakom slučaju fokusirajte se na dugoročnu strategiju razvoja kompanije i budite spremni za svaki novi talas krize, kako biste osigurali dugoročni razvoj kompanije

Evo kako sistem integrator može da pomogne svom klijentu u kreiranju uverljivog poslovnog projekta:

Demonstrirajte klijentima vrednost megapiksel IP rešenja – dragoceno je da klijentima prezentujete načine na koje su druge organizacije ostvarile korist od megapiksel rešenja. Tražite primere koji pokazuju manjkavosti i neefikasnost tradicionalnih video‑sistema i ukažite na činjenice zbog kojih je megapiksel video bolji. Na primer, svi smo videli analogni video-snimak sa mesta zločina, koji je često toliko lošeg kvaliteta da ne mogu da se prepoznaju lica ljudi. Pomoću megapiksel video-kamera i rezolucije koja je 10, 15 ili 30 puta veća od standardnih, mnogo je lakše prepoznati crte lica i druge detalje. Osim toga, korisnik može da zumira snimak nakon događaja i  istakne određene pojedinosti u prvi plan. Ovo ne mogu da ostvare analogne i kamere niske definicije. Takođe, navedite primere u kojima se kvalitativna vrednost megapiksel tehnologije može prevesti u kvantitativnu vrednost za kompaniju.

Budite konkretni u pogledu ušteda – kreirajte uporedne tabele troškova za megapiksel kamere u odnosu na sistem sa standardnim IP i analognim kamerama. Razmislite o  konkretnim finansijskim posledicama, kada koristite manji broj kamera i eliminišete mehaničke pan-tilt-zum uređaje. Uzmite u obzir sve uštede, uključujući i uštede na infrastrukturi zbog smanjenog broja komponenti (kamera, kućišta, kablova), uštede prilikom instalacije i podrške, kao i manjeg broja operatera. Kreirajte projekat kojim ćete ubediti menadžment da je megapiksel tehnologija velika prednost za kompaniju.  

Postanite partner i konsultant od poverenja – trudite se da vas drugi vide kao nekog kome nije jedini cilj da implementira novu tehnologiju. Kreirajte prave servise i vrednosti kojima ćete buduće korisnike uveriti u to da se trudite da zadovoljite njihove specifične potrebe. Njihovo poverenje će biti vaša nagrada.

    Naglasite značaj bolje rezolucije slika – izreka veli da “slika vredi hiljadu reči”, iz čega bi u današnje vreme moglo da se zaključi da “megapiksel slika vredi milion reči”. Ne kaže se uzalud da kvalitet megapiksel slike prodaje tehnologiju. Najbolji način da se dobije podrška za nove sisteme jeste posmatranje živih i snimljenih megapiksel slika. Demonstrirajte značaj kvalitetne slike na konkretnim primerima i pokažite njenu primenu u poslovanju. Pokušajte da uporedite analogni ili snimak standardne definicije sa megapiksel slikom i zumirajte sliku nakon događaja, kako biste prikazali forenzičku vrednost snimljenog megapiksel video-materijala. 

Dodajte novi komentar