Vodič kroz bezbednosnu kulturu, koji menadžerima u kompanijama olakšava uspostavljanje bolje koordinacije sa security branšom.

Menadžment
Korporativno upravljanje
Povećan nivo društvenog rizika sve više utiče na poslovanje mnogih kompanija. Zbog toga, ali i zbog sve složenijih aktivnosti, neophodno je promeniti i način upravljanja kompanijom

Pages