Vodič kroz bezbednosnu kulturu, koji menadžerima u kompanijama olakšava uspostavljanje bolje koordinacije sa security branšom.

Menadžment
kako motivisati bezbednjake?
Svaki menadžer zna da su procesi rada u jednoj kompaniji tesno povezani, a da li zna da uspeh kompanije zavisi pre svega od dobro uigranog i motivisanog tima?! Stručnjaci za organizaciju slažu se u jednom – da nema dobrog tima ukoliko zaposleni nisu dobro motivisani za rad. Da li je motivacija neki viši cilj i koliko na zaposlene utiče kompanija, a koliko menadžer?

Pages