NOVI PROPISI U VEZI SA KABLOVIMA

Britansko udruženje bezbednosne industrije (BSIA) obavestilo je svoje članove o promenama u vezi sa propisima za kablove koji se nalaze u prodaji na tržištu Evropske unije. Od 1. jula 2017. godine, samo kablovi koji su usklađeni sa evropskim standardom EN 50575: 2014 moći će da se prodaju za korišćenje u instalacijama protivpožarnih i bezbednosnih sistema. Ova odredba stupiće na snagu po isteku prelaznog perioda od 12 meseci, nakon što je standard za naponske, kontrolne i komunikacione kablove dodat na listu standarda u okviru uredbe o građevinskim proizvodima (CPR) 1. jula 2016.

NA ŠTA SE ODNOSI NOVI STANDARD?

Među kablovima na koje se odnosi novi standard su kablovi za napajanje, kontrolu i komunikaciju, kao i optički kablovi. Trenutno, CPR standard se odnosi na dva osnovna uslova za korišćenje kablova u građevinskim radovima (BRCV), a to su otpornost kablova na vatru i na opasne materije.

Ova izmena propisa važiće za sve proizvođače i distributere koji se snabdevaju kablovima koji su namenjeni za stalne instalacije u zgradama i građevinskim projektima u Evropi. Novi standard definiše nove uslove testiranja i sertifikacije u vezi otpornosti kablova na vatru. CPR standard propisuje da se uz kablove mora obavezno dostaviti i deklaracija o performansama (DOP) i CE oznaka.

Nova regulative će se direktno odnositi i na bezbednosne instalatere, budući da je standard važeći i za kablove koji služe za snabdevanje električnom energijom i bezbednu komunikaciju kod fiksnih instalacija. Cilj primene standarda je ograničavanje stvaranja i širenja vatre i dima. U stvari, novi standard se odnosi na kablove za napajanje, kontrolu i komunikaciju, kao i na optičke kablove.

Govoreći o uslovima iz nove regulative, Najdžel van Verdekom, tehnički direktor u CQR Fire & Security, objašnjava:

  • Dugi niz godina u Velikoj Britaniji nije bilo nikakvih propisa koji bi regulisali ovu oblast, pa su jeftini kablovi, ponekad i lošijeg kvaliteta, lako pronalazili put do bezbednosnog tržišta. Uvođenjem BS 4737-3.30: 2015 odredbe, stepen kvaliteta i sigurnosti za instalatere je podignut na viši nivo, jer proizvođači imaju obavezu da navedu otpor provodnika i upotrebljene materijale, između ostalih kriterijuma, što bi trebalo da bude garancija da su korišćeni propisani kablovi.”
  • Teško je proceniti koliko će se ovi kablovi biti otporni na požar, i tu nastupa uredba o građevinskim proizvodima (CPR) EU / 305/2011. Na ovaj način, svi kablovi moraju biti testirani od strane nezavisnog tela i sertifikovani SRPS EN 50575: 2014 + A1: 2016 standardom, iz čega će se dobijati detaljne informacije o performansama kablova, koji mogu biti od primarnog značaja prilikom projektovanja zgrada– nastavio je on.

Govoreći o tome kako će novi propis uticati na bezbednosnu delatnost, Pol Filips, tehnički direktor u BSIA, dodao je:

  • Kompanije koje se bave instaliranjem sistema moraće da budu upoznate sa propisima i vode računa koje kablove koriste, budući da se još uvek (zvanično do 1. jula) distribuiraju kablovi kablovi koji ne podležu ovim propisima. 

Dodajte novi komentar