O TRANZICIJI BEZBEDNOSTI SRBIJE (II deo)

Tranzicija bezbednosti je izuzetno široka i institucionalno „zapuštena“ oblast, a figurativno rečeno predstavlja krčenje puta kroz džunglu, pri čemu bitan doprinos mora pružiti „kolektivna multidisciplinarna pamet“, koju će vizionarski usmeravati kompetentno rukovodstvo sistema bezbednosti, rekao je za PSS profesor Pašanski

PSS: Šta je suština vašeg koncepta tranzicije bezbednosti?

MP: Tranzicija bezbednosti, pojednostavljeno, predstavlja „paket“ mera koje se moraju paralelno sprovesti u dve, međusobno prožimajuće, oblasti: teorijsko-doktrinarnu, iz čega će proizaći nova filozofija bezbednosti, i institucionalno-organizacionu, iz čega će nastati nova arhitektura bezbednosti.

PSS: Već na samom početku nameće se krucijalno pitanje: šta se nalazi u fokusu tranzicije bezbednosti?

MP: Interes svih interesa je vitalni nacionalni interes (VNI), koji je, ili bi trebalo da bude, sukus svih sukusa partijskih...Detaljnije u štampanom izdanju