OPREZ, u pitanju su deca!

Bezbednost škole, kao temeljne institucije obrazovanja, sve je aktuelnija, a da pritom škola nije svrstana ni u jedan od dosadašnjih registara potencijalno ugroženih objekata
Krađa i uništavanje školske imovine, tuče, nasilje nad vršnjacima ilI nastavnicima, nošenje oružja, droga, alkohol, sekte, razne seksualne devijacije, nedisciplina, bežanje sa časova, falsifikovanje dokumenata (ocena) samo su deo pojedinačnog ili grupnog ponašanja u školskim dvorištima, učionicama, kabinetima.

U okviru sistema školstva odvija se proces obrazovanja i socijalnog vaspitanja, usvajaju se kulturne vrednosti jednog društva, tako da se njegovim ugrožavanjem i dezintegracijom narušava i mogućnost napretka i prioriteta čitavog društva. Da bi škole uspešno ostvarile svoj zadatak moraju biti ispunjeni određeni preduslovi, a jedan od osnovnih je bezbednost...Detaljnije u štampanom izdanju