POJAČANA KONTROLA KORIŠĆENJA SIGURNOSNIH POJASEVA

Međunarodna organizacija TISPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope) u periodu od 13. do 19. marta 2017. godine sprovela je u 31 evropskoj državi, među kojima je i Srbija, akciju pojačane kontrole korišćenja sigurnosnih pojaseva na putevima. Kako i Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova učestvuje u ovoj međunarodnoj akciji, Agencija za bezbednost saobraćaja se pridružila svojim preventivnim aktivnostima

Aktivnosti koje će Agencija za bezbednost saobraćaja sprovoditi podrazumevaju pozivanje na savesno i odgovorno ponašanje u saobraćaju putem medijskog plasmana u vidu afirmativnih spotova, gostovanja, kao i sprovođenjem preventivnih aktivnosti na terenu, koje podrazumevaju podelu brošura sa uputstvima za pravilno korišćenje sigurnosnih pojaseva i svih sistema zaštite u vozilu, obuku roditelja o pravilnom postavljanju dečjih auto-sedišta kao i pravilnom prevoženju dece u vozilu, podelu dečjih auto-sedišta i organizovanje tribina za sve grupe učesnika u saobraćaju.

U saobraćajnim nezgodama najviše ljudi je poginulo i bilo povređeno u putničkim automobilima. U 2015. godini je poginulo 269 ljudi i oko 11.000 njih je povređeno u putničkim automobilima, što čini oko 45 odsto svih poginulih, odnosno oko 59 odsto svih povređenih osoba u saobraćajnim nezgodama.

Veliko stradanje vozača i putnika u putničkim automobilima se može dovesti u vezu sa rezultatima najnovijeg istraživanja koje je realizovala Agencija kad je reč o korišćenju pojaseva u automobilima za 2016. godinu u Srbiji. Naime, oko 75 odsto vozača automobila, 72 odsto suvozača i tek svaki deseti putnik na zadnjem sedištu (oko 9 odsto) vezuje pojas prilikom prevoženja u putničkom automobilu. Kada se uporede rezultati korišćenja pojasa u automobilu u Srbiji sa razvijenijim zemljama, gde je uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću saobraćaja (Nemačka, Francuska i Švedska – upotreba pojaseva na prednjem sedištu je oko 98 odsto), može se uočiti značajna razlika.

Korišćenjem sigurnosnog pojasa na prednjim sedištima, smanjuje se rizik od smrtnog stradanja za 40–50 odsto, dok za putnike na zadnjem sedištu taj procenat iznosi između 25–75 odsto.

Veliki broj dece strada u vozilu, što se dovodi u direktnu vezu sa (ne)upotrebom dečijih sistema zaštite u vozilima – dečijih sedišta i sigurnosnih pojaseva. U Srbiji se korišćenje dečijih sistema zaštite ispod 30 odsto, što znači da se manje od trećine dece prevozi ispravno i bezbedno u vozilu.

Poboljšanje bezbednosti dece je jedan od strateških ciljeva nacionalne strategije o bezbednosti saobraćaja Republike Srbije.

S obzirom na telesne karakteristike dece, sve dok ne dostignu 36 kg i/ili visinu od 150 cm, deca treba da se prevoze u odgovarajućem auto-sedištu. Auto-sedište, osim što mora da odgovara masi deteta, mora biti homologovano, odnosno treba da ispunjava bezbednosni standard. Pored toga, važno je da auto-sedište bude ispravno postavljeno u automobilu, i da dete bude ispravno vezano u auto-sedištu. Pojasevi treba da prelaze preko ključne kosti deteta i karličnog pojasa, i nikako ne smeju prelaziti preko stomaka niti preko glave deteta.

Kada je u pitanju smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, ono što je pokazalo najbolji rezultat jeste kombinacija prevencije i represije, te ćemo stoga uvek zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova učestvovati u njihovim akcijama, jer smatramo da je važno zajedničko obraćanje istoj grupi učesnika u saobraćaju.

Dodajte novi komentar