POSLOVNI RIZICI

Povećan nivo društvenog rizika sve više utiče na poslovanje mnogih kompanija. Zbog toga, ali i zbog sve složenijih aktivnosti, neophodno je promeniti i način upravljanja kompanijom

Iako su se mnoge stvari do danas promenile, akumuliranje kapitala ostalo je primarni cilj poslovanja mnogih kompanija. Ova igra vremenom dobija nova pravila, jer u njoj učestvuju, pored vlasnika i zaposlenih, i drugi zainteresovani za poslovanje određenog preduzeća. Danas se upravljanje zasniva na modernoj korporacijskoj organizaciji, a vlasnička struktura je odvojena od menadžmenta koji upravlja celokupnim poslovanjem. 

Korporativno upravljanje okuplja sve zainteresovane oko zajedničkog, ekonomskog interesa. Isto tako, sve funkcije preduzeća su podjednako značajne za donošenje konačnih odluka. U ovakvom upravljanju posebno mesto zauzima bezbednost poslovnih funkcija. U svom užem značenju uglavnom nije pravilno shvaćena, pa se često poistovećuje kao puko instaliranje potrebne opreme za video-nadzor i fizičko obezbeđenja u okviru poslovnih objekata.

Međutim, u savremenom svetu, koji je neprekidno izložen brojnim rizicima, bezbednost je danas zauzela mnogo važnije mesto nego što je to bilo do sada. Mnogi smatraju da je to tek početak pravilnih postavki, što znači da se uveliko razvija svojevrsna bezbednosna politika, čiji glavni nosilac je menadžment u kompanijama.

Ne vladam – upravljam!

Odvajanje vlasničke strukture od funkcije upravljanja preduzećem ima za osnovni cilj uvećanje profita. Često vlasnici nemaju ni znanja, ni sluha, ali ni vremena da vode računa o kompleksnom interesnom okruženju u preduzeću, ili izvan njega. Ipak, nadzor ostaje u njihovim rukama. Kontrolu i nadgledanje mogu vršiti preko nadzornog odbora, odvojenog od uprave (što je karakteristika kontinentalnih sistema) ili preko odbora direktora, od kojih neki imaju izvršna ovlašćenja, a drugi nisu uključeni u operativni rad kompanije.

Šta je šta?

Iz svega pomenutog jasno je da se i sigurnosna paradigma vremenom menjala. To je posebno karakteristično za postkomunističke zemlje gde se prešlo sa društvenog na privatno vlasništvo, čime se bezbednost širila od nacionalne i bezbednosti države na bezbednost grupa i pojedinaca. Na to utiču i sve dinamičniji privredni procesi, koji sa sobom nose i povećan rizik. Izdvojio bih tri osnovna bezbednosna aspekta:

Industrijska bezbednost se odnosi, pre svega, na preduzeća koja imaju poseban značaj za celokupnu zajednicu, kao što su ona iz oblasti građevinarstva, prehrambene industrije, elektroindustrije, kao i naftna i metaloprerađivačka industrija. Ovde se bezbednost svodi na fizičku i tehničku zaštitu, zaštitu od elementarnih nepogoda, požara, zaštite zdravlja na radu, zaštite okoline i civilnu zaštitu.

Privredna bezbednost ima šire značenje od industrijske, zato što obuhvata i preduzeća koja obavljaju raznovrsne usluge, kao što su trgovina, turizam, bankarstvo, osiguranje i slično.

Poslovna bezbednost se odnosi na sigurnost u poslovanju, utemeljena je na korporacijskim standardima i poslovnoj etici. Njen cilj je da spreči krizne događaje i lokalizuje posledice. Sve pomenuto čini korporativni identitet, ali što je još bitnije, treba da unapredi poslovanje. U stvari, poslovna bezbednost mora biti ravnopravna sa drugim važnim poslovnim funkcijama i jedna od najbitnijih elemenata upravljanja.

Korporativna poslovna bezbednost

Kod korporativnog upravljanja, poslovna bezbednost, pored strateškog značaja, dobija i korporativne elemente i čini značajan deo korporativne bezbednosti. Ona je sastavni deo korporativne politike, važan element upravljanja i prisutna je u svim sferama i aktivnostima korporacije.

Novina je to što organizacije potpuno preuzimaju odgovornost za bezbednost, uzimajući u obzir specifične potrebe i i nterese, ali i svoju društvenu odgovornost.

O bezbednosti se danas vodi računa na svim nivoima – radnim, organizacionim, kao i u procesu donošenja odluka.

Nekad i sad

Dok mnoga mala i srednja preduzeća i dalje na pridaju značaj bezbednosti radnika i objekata, kod multinacionalnih kompanija funkcija bezbednosti je od primarnog značaja i deo je svih poslovnih aktivnosti. To je dovelo do toga da se ovim pitanjima, osim bezbednosnih službi, prevashodno bavi upravljačka struktura. Osnovna pitanja o kojima se vodi računa su:

  • zaštita informacionog sistema, poslovnih funkcija i principa poslovanja
  • zaštita zdravlja i bezbednosti na radu
  • fizička i tehnička zaštita i bezbednost same kompanije
  • krizna stanja i neželjeni događaji

Iako je bezbednost veoma važan sastavni deo poslovanja, ona nikako ne sme usporiti ili zagušiti poslovni život kompanije.x

Branislav Stojanović

Dodajte novi komentar