PRENOS PODATAKA KROZ PRAZAN PROSTOR

Osim već ustaljene WLAN tehnologije, stručnjaci su ispitivali kako da iskoriste svetlo za bežični prenos podataka. Istraživanje je podstaknuto potrebom za sve većom propusnom moći i fleksibilnošću u gigabitnim kućnim mrežama.

Današnje kućne mreže mogu da postanu uska grla ukoliko koriste optičke mreže velike brzine sa staklenim vlaknima ili vlaknima od polimera i da ostvare brzinu prenosa od 100 Mbit/s ili više. Reč je o brzini prenosa podataka koja je potrebna za nove internet usluge, kao što je TV visoke definicije i telemedicinske aplikacije.

Korišćenjem bežičnih kućnih mreža sve češće se nailazi na različite probleme. Na primer, ukoliko su u stambenim zgradama tri nezavisna WLAN frekvencijska opsega preopterećena, dolazi do konfuzije između paketa podataka. U ovakvim situacijama, vidljivo svetlo je dobro rešenje, iako se ranije u javnom domenu nije koristilo.

Prenos podataka kroz prazan prostor vrši se pomoću belih LED dioda visokih performansi koje imaju dugačak rok trajanja, mehanički su otporne, rade sa niskim operativnim naponom i energetski su efikasnije od običnih sijalica. Podaci se prenose varijacijom svetla koje emituje LED dioda. Prijemnik je foto-detektor koji konvertuje signale u električne impulse. 

Dodajte novi komentar