PRENOS PODATAKA KROZ PRAZAN PROSTOR

Osim već ustaljene WLAN tehnologije, stručnjaci su ispitivali kako da iskoriste svetlo za bežični prenos podataka. Istraživanje je podstaknuto potrebom za sve većom propusnom moći i fleksibilnošću u gigabitnim kućnim mrežama.

Današnje kućne mreže mogu da postanu uska grla ukoliko koriste optičke mreže velike brzine sa staklenim vlaknima ili vlaknima od polimera i da ostvare brzinu prenosa od 100 Mbit/s ili više. Reč je o brzini prenosa podataka koja je potrebna za nove internet usluge, kao što je TV visoke definicije i telemedicinske aplikacije.

Korišćenjem bežičnih kućnih mreža sve češće se nailazi na različite probleme. Na primer, ukoliko su u stambenim zgradama tri...Detaljnije u štampanom izdanju