SAMO DA NE BUDE KASNO!

Da li je zaista pokrenuto pitanje bezbednost dece u školama ili se o tome samo raspravlja? Projekat „Bezbedna škola“ je pragmatičan i konkretan projekat čiji je idejni tvorac Razvojno-Edukativni Centar (u daljem tekstu REC)
Ako je prioritet svakog društva da stvori bezbedne uslove u obrazovnim ustanovama, u kojima boravi veliki broj dece i omladine, zašto su danas škole postale poligoni za razne incidente, počev od fizičkih obračuna, konzumiranja alkohola i opojnih droga, sve do ozbiljnih kriminalnih aktivnosti?! Zašto se učenici nedozvoljeno snimaju, pa se scene nasilja, pornografskih i drugih kompromitujućih sadržaja objavljuju na društvenim mrežama, čime se zloupotrebljava i narušava njihova privatnost?! Ima li nešto više što bi trebalo ozbiljno da alarmira stručnu i širu javnost? Zato nije dovoljno samo da pokrenemo brojna pitanja u vezi bezbednosti dece, već da nađemo adekvatno rešenje za nagomilane probleme.

 

NEOPHODNE TEMELJNE REFORME

Loša opšta slika o stanju bezbednosti u školama je naša svakodnevica. U medijima stalno čitamo o nasilju i zlostavljanju dece i omladine u školama. Pokrenuto je ključno pitanje – da li je adekvatna postojeća zaštita dece u obrazovno-vaspitnim ustanovama? Ili su neminovne ozbiljne promene? Da li su država, lokalne zajednice i civilni sektor poboljšali  bezbednost dece ili su samo postavjeni temelji buduće bezbednosne politike vaspitno‑obrazovnog sistema?

Podaci pomenutih istraživanja u osnovnim i srednjim školama nam nisu dali nikakav odgovor na ovo pitanje. Prevencija podrazumeva da se, pre svega, otklone postojeće nepravilnosti, kako bi se izbegao potencijalni rizik, i primene savremeni sistemi tehničke zaštite. Stoga je Razvojno-Edukativni Centar (REC)  pokrenuo inovativni projekat „Bezbedna škola“ za koji je neophodan opšti konsenzus u društvu.

PROJEKAT „BEZBEDNA ŠKOLA“

Cilj ovog projekta je da unapredi bezbednost dece, omladine i nastavnika, i zaštiti školsku infrastrukturu i imovinu. Projekat je zasnovan na identifikovanju i definisanju rizika, kako bi se pravilno integrisali sistemi tehničke zaštite (video-nadzor, protivpožarni sistem, protivprovalni sistem, sistem kontrole pristupa itd.).

Projekat „Bezbedna škola“ obuhvata saradnju Sektora za vanredne situacije, Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, MUP-a, lokalne samouprave (Grad Beograd i ostali gradovi u Srbiji), obrazovno‑vaspitnih ustanova, tehnoloških partnera, i organizacija civilnog društva. Projekat je podržao i magazin Professional Security Systems (PSS). Međutim, neophodno je angažovanje šire društvene zajednice, kao i ostalih medija.

ZAŠTO OVAJ PROJEKAT?

„Bezbedna škola“ je pragmatičan i konkretan projekat, koji bi olakšao pravilno korišćenje postojećih sistema, kao i njihovu nadogradnju. Zato što:

 - nisu funkcionalna postojeća tehnička rešenja u školama, jer nema adekvatnih standarda za njihovu primenu!

 - nije razvijena bezbednosna kultura, što uvećava bezbednosne rizike i pretnje, posebno u slučaju vanrednih situacija!

 - nema planova, programa, procene rizika u slučaju sve frekventnijih elementarnih nepogoda, nasilja, zlostavljanja i terorističkih napada!

 - nije edukovano školsko osoblje za prevenciju i reagovanje u slučaju vanrednih situacija i drugih bezbednosnih pretnji i rizika!

 

O RAZVOJNO-EDUKATIVNOM CENTRU (REC)

Centar je osnovala beogradska kompanija IP WAY. Nastao je kao ideja male grupe inovativnih profesionalaca koji su prepoznali pravi trenutak i formirali reprezentativan i nezavistan centar, koji će doprineti razvoju i širenju profesije u svim segmentima društva.

 

FAZE PROJEKTA

Projekat „Bezbedna škola“ se sastoji od šest međusobno povezanih segmenata, koji se mogu odvijati istovremeno ili nezavisno jedan od drugog:

  • prvi faza obuhvata analizu postojećih tehničkih sistema obezbeđenja u svim školama na teritoriji Republike Srbije, koja bi se sistematizovala prema određenim kriterijumima
  • druga faza se odnosi na realizaciju dva segmenta koji bi se sprovodili istovremeno – formiranje centralizovanih nadzornih centara i procene ključnih bezbednosnih rizika. Ova faza se odnosi i na definisanje predloga mera za tretman rizika
  • treća faza projekta podrazumeva sistematičnu procenu rizika svake pojedinačne škole koja je obuhvaćena projektom „Bezbedna škola“
  • četvrta faza obuhvata kreiranje, projektovanje i implementaciju integrisanog sistema tehničke zaštite u školama, i njihovo povezivanje na nadzorni centar 
  • peta faza obuhvata preliminarnu tehničku analizu objekata, ustanova i njihove okoline sa stanovišta opasnosti od tehničko‑tehnoloških hazarda 
  • šesta faza treba da pokrene direktnu edukaciju, edukaciju putem inerneta i društvenih mreža. 

REC

 

Dodajte novi komentar