ŠIROKO POLJE PRIMENE

Perimetarska zaštita je široka oblast aplikacija. Ona obuhvata instalacije poput osvetljenja, obezbeđenja kontrolno-propusnih stanica i ograđenog prostora, kao i senzora za kontrolu granica privatnih poseda

Na koji način video-nadzor može da doprinese obezbeđenju perimetara?

Video-tehnologija koja se koristi za zaštitu perimetara ima dve važne funkcije. Pre svega, video-snimci služe za vizuelno verifikovanje alarma koje su, recimo, aktivirali detektori na ogradi. Osim toga, video-sistemi aktivno otkrivaju događaj duž granica poseda ili unutar neke definisane oblasti.

Šta je potrebno za implementaciju video‑nadzora perimetarske zaštite?

U načelu, najvažnije je osmisliti detaljan koncept za različite korisničke aplikacije i izabrati dobru poziciju kamera. Osim...Detaljnije u štampanom izdanju