SRCA“ LAPTOPA NADZIRE „OTKUCAJE

Britanska kompanija Virtuity razvila je inteligentnu bezbednosnu tehnologiju koja može da blokira pristup i uništi podatke ako se laptop pomeri sa svog označenog prostora. Backstopp neprekidno nadzire elektronski „otkucaj srca” laptopa kako bi odredio njegovu lokaciju. Ako se laptop pomeri iz dozvoljene zone, softver “preduzima korake” da se uklone osetljivi podaci. Sistem Backstopp dizajniran je za korišćenje softvera za enkripciju i dozvoljava lakši pristup podacima ovlašćenim licima, dok istovremeno obezbeđuje još jedan sloj zaštite od krađe podataka. Sveobuhvatni sistem može trenutno da prijavi koji laptop sadrži koje podatke i njihov nivo bezbednosti.

Backstopp može da koristi bilo koju bežičnu komunikaciju, poput wi-fi, kako bi locirao laptop. Personalni računari takođe mogu da budu označeni RFID čipovima za nadziranje pokreta kada se isključe. Kompanije bi mogle ograničiti prenošenje laptopa na drugi sto, sprat ili u neku zgradu u okviru nekog sistema, na primer. Ako vlasnik prijavi kontrolnom centru nestanak svog laptopa, ili njegovi operateri zaključe da je mašina pod „rizikom”, kao u slučaju njenog prenošenja vertikalom stepeništa, sistem traga za digitalnim “otkucajem srca” i šalje poruku za „samouništavanje”. U međuvremenu, softver na laptopu može upotrebiti bilo kakvu ugrađenu veb kameru koja će početi da snima seriju snimaka radi identifikovanja prestupnika, šaljući ih čim neka mreža bude dostupna. Sistem je potpuno nevidljiv za lopova.

Sa cenama koje počinju od samo 10 funti po laptopu mesečno, novi sistem se postavlja kao dodatna mera bezbednosti za kompanije ili državne ustanove. Prema navodu na sajtu kompanije Virtuity info4security.com, pomoću sistema Backstopp u svakom slučaju potrebno je nastaviti sa šifrovanjem podataka, da bi se došlo do konačnog zaključka o gubitku laptopa. 

Dodajte novi komentar