ŠTA JE INTEROPERABILNOST?

Mogućnost skladnog rada različitih elemenata dva ili više bezbednosnih sistema predstavlja interoperabilnost. Nekada je predstavljala bauk u bezbednosnoj industriji, a danas je nezaobilazna tema prilikom dizajniranja savremenog bezbednosnog sistema

Uobičajeno je da velike zgrade imaju sisteme za video-nadzor, kontrolu pristupa, upravljanje, otkrivanje provalnika i alarme za dojavu požara. Ovi sistemi često funkcionišu potpuno nezavisno. Međutim, u većini slučajeva korisno je proveriti da li su dovoljno inteligentni da međusobno „sarađuju“. Sposobnost promene operativnog statusa jednog ili više sistema kao reakcija na promene u drugom sistemu ili više njih, često se tretira kao „uzrok i posledica“ i zapravo određuje šta je interoperabilnost. (Interoperabilnost – mogućnost skladnog rada različitih elemenata dva ili više sistema.)

Kakvu korist donosi interoperabilnost?

Recimo, povezanost video-nadzora i sistema kontrole pristupa može da spreči bilo kakav pokušaj zloupotrebe neispravne identifikacione kartice ili dodatka, jer PTZ kamera može da snimi osobu koja je pokušala da zloupotrebi karticu. Isto tako, postoji zakonska obaveza da u slučaju požara, sva izlazna vrata, bez obzira na njihov aktuelni status, moraju biti otključana. Pored toga, često je poželjno da se PTZ kamere pomere na neko drugo mesto, kako bi nadzirale mesta okupljanja ili izlaze i možda povećale brzinu snimanja ili rezoluciju. Postoje mnoge druge mogućnosti, što, naravno, zavisi od specifičnosti aplikacije.

Da li se jednostavno implementira interoperabilni sistemi?

Danas se mnogo jednostavnije implementira interoperabilni sistem nego što je to bilo ranijih godina. Jedan od razloga za to je što vodeći proizvođači sada mnogo više vode računa o tome da njihovi najnoviji proizvodi budu interoperabilni sa drugom opremom i drugim proizvođačima. Da bi se to i ostvarilo treba proveriti podršku koju nudi svaki proizvod, kad je reč o interoperabilnosti. Sve šira upotreba IP opreme takođe olakšava situaciju, pošto većina interoperabilnih proizvoda koristi konekcije za IP mrežu, kao pogodan način za razmenu informacija. Najbolji način da se uspostavi interoperabilnost je da se sistemi projektuju tako da njegovi elementi imaju odgovarajuću podršku..

Da li su potrebne posebne veštine da bi se implementirao interoperabilni sistem?

Dobro poznavanje IP instalacije je suštinska osnova, ali takođe je neophodno poznavati sve elemente od kojih se sastoji interoperabilni sistem. Na primer, ako će se CCTV povezivati sa kontrolom pristupa i protivprovalnim sistemima, instalater mora biti kompetentan za sve tri pomenute oblasti. Obuka i široka detaljna analiza su ključna pitanja za kompanije koje žele da se bave interoperabilnim sistemima.

Da li je interoperabilnost baš toliko važna?

Do pre nekoliko godina interoperabilnost je bila samo aktuelna reč u industriji, ali se prilično retko koristila u praksi. Danas je situacija drugačija. Interoperabilni pristup bezbednosnim sistemima je postao pravilo. Dakle, interoperabilnost je veoma važna, ali još uvek se dešava da je instalateri ignorišu na sopstveni rizik.

Dodajte novi komentar