SVA SREĆA DA NISAM PILE

U jednom od američkih magazina „Meso i živina“, urednik je naveo jednu priču, koju je pronašao u publikaciji kalifornijskog industrijskog udruženja za životinje. Evo kako ona glasi:

Američka Federalna uprava avijacije (FAA) poseduje jedinstven, širom sveta poznat uređaj za testiranje neprobojnosti stakla kokpita. Uređaj je neka vrsta katapulta, koji ispaljuje mrtvo pile na staklo kokpita približnom brzinom aviona u toku leta.

Teorija koja stoji iza ovoga tvrdi da ukoliko staklo pretrpi udarac pileta, biće otporno i na sudar sa pticom u realnim uslovima leta.

Britanski inženjeri bili su veoma zainteresovani za primenu ove metode, ali su oni testirali...Detaljnije u štampanom izdanju