Požarna zastita

Beograd je tokom protekle godine zabeležio veći broj požara nego prethodnih godina. Iako je trud vatrogasnih ekipa bio veliki, našem gradu je potrebno mnogo više obučenih vatrogasaca. Najviše požara već godinama izbija na Novom Beogradu, a opština nema ni vatrogasnu stanicu, pa u slučaju vatrene stihije jure vatrogasci iz Zemuna. Rizik od požara je u porastu, a građani nisu preterano spremni da se suoče s tom činjenicom

Požar je nesreća sa uglavnom katastrofalnim posledicama, a često se neopravdano poredi sa poplavama, zemljotresima, olujnim vetrovima... Zašto neopravdano? Zato što požar nije prirodna pojava, niti viša sila na koju čovek ne može mnogo da utiče, već je...