Sadržajno i zanimljivo obuhvaćena određena tematska celina sa aspekta profesionalaca sa naglašenom autorskom notom.

Tema broja
Radi poboljšanja bezbednosti učenika u 188 osnovnih i srednjih škola, u glavnom gradu je postavljen video-nadzor, dok u 175 obrazovnih ustanova postoje školski policajci. Ima i škola koje, na osnovu odluke Saveta roditelja, angažuju i privatno obezbeđenje koje se posebno plaća.
Tema broja
Bezbednost u školama
Da li je zaista pokrenuto pitanje bezbednost dece u školama ili se o tome samo raspravlja? Projekat „Bezbedna škola“ je pragmatičan i konkretan projekat čiji je idejni tvorac Razvojno-Edukativni Centar (u daljem tekstu REC)
Tema broja
Školarci i bezbednost
Bezbednost škole, kao temeljne institucije obrazovanja, sve je aktuelnija, a da pritom škola nije svrstana ni u jedan od dosadašnjih registara potencijalno ugroženih objekata
Tema broja
Još ponešto o zakonu
Ovaj tekst je deo drugog sveobuhvatnog empirijskog straživanja o privatizaciji bezbednosti u Srbiji, koji je objavila grupa autora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).  Ovim istraživanjem autori su nastojali da utvrde kako su promene u društvu uticale na privatni sektor bezbednosti, kakvo je stanje u njemu danas, te kako će on izgledati u
Tema broja
analiza srpskog tržišta privatnog obezbeđenja
Ima li privatni sektor obezbeđenja resursa, znanja i legitiman interes da se stvari postave na svoje mesto? Država ima moć da svoje odluke sprovede, ali je za to potrebna i politička volja. U drugom delu empirijskog istraživanja o privatizaciji bezbednosti u Srbiji, grupa autora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), analizira srpsko tržište privatnog obezbeđenja
Tema broja
Ovaj tekst je deo drugog sveobuhvatnog empirijskog istraživanja o privatizaciji bezbednosti u Srbiji, koje je objavila grupa autora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP)  Prvo ovakvo istraživanje obavaljeno je 2007. i 2008. godine. Za to vreme dogodile su se značajne ekonomske, pravne i političke promene u Srbiji, koje su uticale i na privatni sektor bezbednosti.