Sadržajno i zanimljivo obuhvaćena određena tematska celina sa aspekta profesionalaca sa naglašenom autorskom notom.

Tema broja
Ovaj tekst je deo drugog sveobuhvatnog empirijskog istraživanja o privatizaciji bezbednosti u Srbiji, koje je objavila grupa autora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP)  Prvo ovakvo istraživanje obavaljeno je 2007. i 2008. godine. Za to vreme dogodile su se značajne ekonomske, pravne i političke promene u Srbiji, koje su uticale i na privatni sektor bezbednosti.

Pages