TRŽIŠTE KONTROLE PRISTUPA U USPONU

Prema novom istraživanju globalnog tržišta kontrole pristupa za period do 2023. godine, procenjuje se da će ovo tržište, do kraja prognoziranog perioda, sa 6,39 milijardi dolara u 2016. godini dostići vrednost od 10,03 milijardi dolara, sa složenom godišnjom stopom rasta od 6,48 odsto.

U izveštaju kuće Marketsandmarkets, kao glavni generator rasta ovog tržišta, navodi se sve veće interesovanje za rešenjima kontrole pristupa usled ugrožene bezbednosti na globalnom nivou. Ukupno tržište kontrole pristupa načelno pokreću faktori poput tehnološkog napretka i primene bežične tehnologije u bezbednosnim sistemima, kao i prihvatanje kontrole pristupa kao usluge (ACaaS) i mobilne kontrole pristupa.

Očekuje se da će tržište čitača sa karticama najviši stepen razvoja ostvariti između 2017. i 2023. Kartica će se koristiti kao akreditiv u sistemu kontrole pristupa za potvrdu identiteta osobe, utrvrđivanje odgovarajućeg stepena pristupa, i obezbeđivanje pristupa fizičkim resursima. Takođe će omogućiti korisnicima da prate i upravljaju sistemom sa udaljenih lokacija i vrše transfer ovlašćenja preko mobilnih telefona. Ove dodatne funkcije podstiču potražnju za pametnim karticama i karticama za očitavanje iz blizine na tržištu kontrole pristupa. Ovo istraživanje obuhvata vertikalno komercijalno tržište, poput velikih preduzeća i data centara, banaka i finansijskih centara, hotela, maloprodajnih radnji i molova, kao i objekata za zabavu, gde je najvažnija zaštita ljudi, infrastrukture i imovine od vandalizma, krađe, sabotaže, i terorizma. Ovi bezbednosni problem utiču na veću potražnju za sistemima kontrole pristupa i rešenjima za ovu vertikalu.

Očekuje se da će generator rasta tržišta biti povećana potražnja za ovim sistemima u velikim i srednjim preduzećima, ugostiteljstvu i turizmu, na aerodromima, bankomatima, u bankama, kao i stambenim zgradama. Naki od ključnih igrača u ovom eko-sistemu tržišta kontrole pristupa u ovom izveštaju su Assa Abloy, Johnson Controls, Dorma+Kaba, Allegion, Honeywell, Nedap, Suprema, Bosch, Gemalto i OT-Morpho

Dodajte novi komentar