Gde prestaje interes da se zaštiti imovina firme i ljudi koji u njoj rade, a gde počinje narušavanje privatnosti ? Linija je vrlo tanka i moglo bi se rećii još nejasno definisana. Zakon o video-nadzoru u Srbiji još uvek nije donet. O temama koje nas čekaju u budućnosti čitajte u ovoj rubrici.

U fokusu
Gde prestaje interes da se zaštiti imovina firme i ljudi koji u njoj rade, a gde počinje narušavanje privatnosti radnika?  Linija je vrlo tanka i mnogi bi rekli još nejasno definisana. Zakon o video-nadzoru u Srbiji još uvek nije donet.
U fokusu
Do 2050. godine  66 odsto stanovnika planete živeće u gradovima, prema podacima UN. Pred nama su velike demogradske promene, seoba  stanovništva iz sela u gradove,  iz malih u veća mesta, iz siromašnijih država u one koje nude bolji životni standard. Ovoliki broj ljudi u gradovima već uveliko zahteva posebnu pažnju i reorganizaciju života unutar samih gradova.