UTICAJ ALGORITAMA DUBOKOG UČENJA NA VIDEO-ANALITIKU

Tvorci video-analitike su hrabro ušetali u bezbednosnu arenu. Godinama unazad previše su obećavali. To se naročito manifestovalo u praksi, pa je video-analitika možda pre vremena stekla lošu reputaciju zbog premalo ispunjenih očekivanja. Da li su se stvari tokom vremena promenile i šta danas nude tržištu?

Jedna od najvećih pritužbi avangardnijih korisnika odnosila se na „nesposobnost“ video‑analitike da ispravno identifikuje objekte u situacijama koje ljudskom posmatraču izgledaju trivijalno, što je inače njena svrha. U mnogim slučajevima, zavladala je tendencija generisanja ozbiljnog broja lažnih uzbuna, jer analitika nije uspevala da ispravno detektuje stvarne događaje. Sve navedeno, uz složene postupke prilikom konfigurisanja i velike potrebe za manuelnim finim podešavanjima, uticalo je da video‑analitika ne bude opšteprihvaćena aplikacija koja se ugrađuje u veliki broj kam

MAŠINSKO UČENJE I VIDEO-ANALITIKA

Mašinsko učenje je afirmisano polje...Detaljnije u štampanom izdanju