ZA POUZDANU PERIMETARSKU DETEKCIJU

Visokomontažni spoljni detektor, XDL1277-AM je napredno i pouzdano rešenje za sprečavanje neovlašćenih upada na posed. Ovaj ožičeni detektor ima visoke performanse čak i u najekstremnijim uslovima

Idealan za kućne i komercijalne instalacije, ovaj detektor karakteriše napredna trostruka (TT) tehnologija, koja kombinuje dva nezavisna pasivna infracrvena  (PIR) senzora i jedan mikrotalasni sensor. Smešten je u novo i poboljšano plastično kućište i veoma  jednostavno i brzo se konfiguriše i instalira.

Novi detektor omogućava volumetrijsko pokrivanje na udaljenosti do 12 m, na oba sočiva. To je garancija za sigurnu i pouzdanu spoljašnju detekciju i identifikaciju provalnika, s obzirom na to da se sva tri senzora brzo aktiviraju u niz kako bi pokrenuli alarm.

Tehnologija

Tehnologija dvostrukog pregleda lokacije...Detaljnije u štampanom izdanju