ZA POUZDANU PERIMETARSKU DETEKCIJU

Visokomontažni spoljni detektor, XDL1277-AM je napredno i pouzdano rešenje za sprečavanje neovlašćenih upada na posed. Ovaj ožičeni detektor ima visoke performanse čak i u najekstremnijim uslovima

Idealan za kućne i komercijalne instalacije, ovaj detektor karakteriše napredna trostruka (TT) tehnologija, koja kombinuje dva nezavisna pasivna infracrvena  (PIR) senzora i jedan mikrotalasni sensor. Smešten je u novo i poboljšano plastično kućište i veoma  jednostavno i brzo se konfiguriše i instalira.

Novi detektor omogućava volumetrijsko pokrivanje na udaljenosti do 12 m, na oba sočiva. To je garancija za sigurnu i pouzdanu spoljašnju detekciju i identifikaciju provalnika, s obzirom na to da se sva tri senzora brzo aktiviraju u niz kako bi pokrenuli alarm.

Tehnologija

Tehnologija dvostrukog pregleda lokacije, uz toleranciju na kućne ljubimce, omogućava svakom PIR senzoru da ima sopstveno vidno polje. Najviši PIR senzor detektuje ka spolja i na gornju stranu, dok donji PIR senzor detektuje, takođe, prema spoljašnom delu lokacije, ali na donju stranu, tako da nema mogućnosti da se vidna polja senzora preklapaju, što je važno za pouzdanu pojedinačnu detekciju i toleranciju u odnosu na kućne ljubimce.

Šta to u stvari znači? Ukoliko u zonu senzora ušetaju psi ili mačke, aktiviraće se samo donji PIR sensor, tako da se neće aktivirati lažni alarmi. Inače, PIR senzori veoma lako uočavaju čoveka koji uđe u zonu detekcije kroz oba sopstvena vidna polja, jer su postavljeni pod takvim uglovima da se, čim identifikuju čoveka, aktiviraju sva tri senzora, a istovremeno i alarm.

Ukoliko su uslovi okruženja promenljivi u odnosu na vegetaciju ili neku drugu okolnost, XDL 1277‑AM to rešava video-analitikom, koja pomoću naprednog digitalnog filtera razlikuje da li je reč o pomeranju čoveka ili, u ovom slučaju, grane ili grma koji se nalazi na detektovanoj lokaciji i pomeranjem usled vetra „zbunjuje“ detektor.

Novi detektor kompanije Pyronix ima anti-masking tehnologiju klase 3, koja štiti detektor od bilo kakvog pokušaja maskiranja nekog od tri senzora pomoću spreja, laka, aluminijumske folije, kartona ili bilo kakve lepljive trake. Takođe detektor ima i anti‑bloking tehnologiju klase 4, koja onemogućava aktiviranje sistema ukoliko je blokiran neki od senzora bilo kojim objektom. To znači da treba ukloniti predmet koji blokira zonu ispred senzora.

Više informacija na:
www.pyronix.com

Dodajte novi komentar