ZAŠTITA OD POŽARA prioritet na tržištu

Poslednji izveštaj posvećen tržištu sistema zaštite od požara pokazuje da se u ovom sektoru do 2022. godine očekuje rast sa 52,19 milijardi dolara, koliko je zabeleženo u 2016, na 93,46 milijardi dolara, sa složenom godišnjom stopom rasta od 9,7 odsto u predviđenom periodu
Prema navodima ove istraživačke kuće, vladine agencije širom sveta sprovode stroge mere za smanjenje gubitaka nastalih u požarima, koji su učestali usled klimatskih promena i enormno visokih tempertura. Zabeleženo je povećano izdvajanje novca za požarnu zaštitu u velikom broju preduzeća, što podstiče sve veću potražnju za sistemima za zaštitu od požara. U poslednjih nekoliko godina ostvaren je ogroman napredak na planu upravljanja objektima u zemljama u razvoju, naročito u oblasti automatike u zgradama. Različiti bezbednosni aspekti prisutni su u sistemima automatizacije zgrada, između ostalog u sistemima za nadzor i kontrolu, HVAC sistemima, sistemima za proizvodnju struje, osvetljenju, sigurnosnim i bezbednosnim sistemima i liftovima.

Očekuje se da će najveću stopu rasta u toku prognoziranog perioda zabeležiti tržište pasivnih sistema zaštite od požara koji se odnosi na skup odredbi i propisa koje treba poštovati.

Sistemima za suzbijanje požara pripada najveći udeo na globalnom tržištu zaštite od požara na osnovu podataka o proizvodima iz 2016. U predviđenom periodu se očekuje da sistemi za suzbijanje požara, kao što su prskalice i protivpožarni aparati nađu široku primenu na komercijalnom vertikalnom tržištu. Takođe se predviđa da će softveri za sofisticiranu analizu požara zabeležiti najveću stopu rasta tokom prognoziranog perioda, kako bi se donosile ispravne odluke i sprečile moguće materijalne štete.

Očekuje se da će komercijalna vertikala zauzeti najveći udeo na tržištu sistema za zaštitu od požara do 2022. godine, dok će tržište sistema zaštite od požara za vertikalu eksploatacije i prerade nafte, gasa i rudarstva zabeležiti najveću stopu rasta između 2017. i 2022. zbog visokog rizika od požara povezanih sa ovom podsektorom.

Predviđa se da će Severna Amerika osvojiti najveći udeo i dominirati na tržištu sistema za zaštitu od požara između 2017. i 2022, mahom zahvaljujući povećanju svesti o važnosti instaliranja sistema zaštite od požara, a pre svega zbog uvođenja državnih propisa za zaštitu od požara.

U Americi postoje brojni proizvođači različitih sistema i opreme za zaštitu od požara, kao što su detektori dima, detektori plamena, detektori toplote, prskalice, aparati za gašenje, požarni alarmi, sirene, kontrolne table i interfejsi, softveri za analizu požara, i mnogi drugi.

Naki od glavnih aktera na tržištu sistema za zaštitu od požara su Honeywell International Inc., Johnson Controls, Tyco, Siemens i United Technologies

Dodajte novi komentar